ITU-Hungary

Bécsi egyezmény a szerződések jogáról

A szerződések jogáról szóló, 1969. május 23-i Bécsi Egyezmény szabályozza az államok közötti szerződések jogának megkötését, hatálybalépését, alkalmazását és értelmezését.

Az ENSZ Közgyűlésének két határozatát követően az ENSZ Szerződésjogi Konferenciája két alkalommal, 1968-ban és 1969-ben ülésezett az új bécsi Hofburgban, hogy megvitassa a szerződés szövegét. A végleges változatot 1969-ben fogadták el és adták ki aláírásra.

Kivonatok a bécsi egyezményből:

„Az egyezményben részes államok, figyelembe véve a szerződések alapvető szerepét a nemzetközi kapcsolatok történetében, elismerve a szerződéseknek, mint a nemzetközi jog forrásainak és a nemzetek közötti békés kapcsolatok alkotmányos és társadalmi berendezkedésre tekintet nélkül való fejlesztése eszközének állandóan növekvő jelentőségét, megjegyezve, hogy a szabad kötelezettségvállalás és a jóhiszeműség alapelve, valamint a pacta sunt servanda szabálya általánosan elismert, …”

26. Cikk – Pacta sunt servanda

Minden hatályos szerződés kötelezi a részes feleket és a szerződést jóhiszeműen kell végrehajtaniok.

27. Cikk – A belső jog és a szerződések betartása

Egyetlen részes fél sem hivatkozhat belső jogának rendelkezéseire annak igazolásául, hogy elmulasztotta a szerződést teljesíteni.

Itt különböző letölthető dokumentumokat találsz

________________________________

Légy üdvözölve, mint ember és csatlakozz szervezetünkhöz!

________________________________